Zalití čepu sousoší Mariánského sloupu v Uničově

Jako jednu ze speciálních aplikací stavební chemie naše společnost prováděla ukotvení čepu spojujícího podstavec sousoší Mariánského sloupu s vlastní sochou. Po provedení restaurátorských prací byl v soše a podstavci připraven otvor pro vložení kovového trnu – tím vznikl prostor pro prolití vhodnou hmotou a vzájemné fixování obou částí. Dostupné pryskyřice jsou silně reaktivní pro větší obsah epoxidových skupin a při velkém množství zpracovávané pryskyřice je vrcholová exotermní teplota až přes 200 °C. Za účelem snížení reaktivity byl do materiálu přidán epoxidový elastomer, který má za úkol vytvořit vhodné vytvrzovací podmínky a kombinací s mikro mletým plnivem bylo dosaženo snížení teplotního exotermu na přijatelnou hodnotu 80 °C za dobu 180 minut.

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -

Image 4 -

Image 5 -

Image 6 -

Image 7 -

Image 8 -

Image 9 -

<< zpět