Tenkovrstvé sypané systémy

Po přípravě podkladu (zajištění rovinatosti, bezprašnosti, opravách defektů, mechanickém odstranění původních nátěrů) je aplikována penetrační pryskyřice. Do čerstvého, nezavadlého primárního nátěru je proveden zásyp sušenými křemičitými písky požadované frakce (nejčastěji s velikostí zrna 0,6-0,9 mm). Na tento adhezní můstek je nanesena gumovými stěrkami následující vrstva epoxidové pryskyřice, která je přesypána probarvenými křemičitými písky a po zaschnutí (cca 15 - 24 hodin) a odstranění nesoudržného písku je gumovými stěrkami a následně válečkováním nanesena uzavírací UV stabilní pryskyřice (mezi jednotlivými kroky musí být dosaženo zaschnutí předchozí vrstvy).

Použití

Pro provozy s lehkým až středním mechanickým zatížením, středním až vyšším chemickým zatížením, a vyššími estetickými nároky, s nižší cenou ve srovnání s epoxidovými samonivelačními stěrkami.

Ceník