Strojně hlazené epoxidové podlahoviny

Po přípravě podkladu (zajištění rovinatosti, bezprašnosti, opravách defektů, mechanickém odstranění původních nátěrů) je aplikována penetrační pryskyřice. Vlastní nosná vrstva (typické tloušťky vrstvy se pohybují od 5 do 7 mm) je připravována pomocí strojního mísení v okruhové míchačce ze směsi dvousložkové pryskyřice a plniv a je na původní již napenetrovaný podklad natažena v rovnoměrné tloušťce Takto nanesená vrstva je srovnána a zhutněna a zahlazena pomocí strojních hladiček. Póry povrchu jsou uzavřeny přestěrkováním celého podkladu a povrch upraven finální nášlapnou vrstvou barevného provedení v dvojnásobné vrstvě, přičemž je možné zajistit protiskluznou úpravu.

Použití

Tento typ podlahoviny představuje nejvhodnější úpravu podlahy pro těžké průmyslové a skladové provozy. Lze ji aplikovat i na nerovné a zaolejované podklady, předem upravené frézováním nebo broušením, což dává možnost jejich rekonstrukce. V případě nerovností podkladu, provedeme jejich vyrovnání a opravy materiálem nosné vrstvy a vytvoříme kvalitní podklad pro podlahovinovou úpravu. Tuto technologii je možno však použít i na betony různé kvality nebo rozdílných povrchů (na př. beton a dlažba). Výhodou je méně náročná stavební úprava podložky a rychlost položení než u klasické stavební úpravy. Pokud je použita doporučená povrchová úprava, může mít podlahovina i velmi dobré izolační vlastnosti.

Ceník