Samonivelační polymercementové podlahy

Předmíchané sypké směsi, které s definovaným přídavkem vody, tvoří vysoce tekutou, čerpatelnou samonivelující hmotu, kterou lze aplikovat na staré i nové podklady. Aplikaci předchází příprava podkladu, která sestává z mechanického odstranění volných a nesoudržných částic a kontaminací povrchu. Následuje vyspravení výtluků, defektů a původních spár (aktivní dilatační spáry původního podkladu musí být respektovány). Na suchý, soudržný a očištěný podklad se nanese pomocí válečku vhodný penetrační přípravek na bázi vodného akrylátového kopolymeru pro zajištění přilnutí původní a nové vrstvy. Na takto připravený podklad je aplikována ručním eventuelně strojním litím samonivelující hmota v požadované tloušťce (vyrovnávací eventuelně finální) za současného rozprostírání hmoty ocelovým zubovým hladítkem a odvzdušňování hmoty ježkovým válečkem. V případě zvýšených estetických požadavků investora je možné samonivelační podlahovou vrstvu opatřit epoxidovým nátěrem. Povrch je tak barevně jednotný a naprosto nenasákavý vodě, olejům apod. Vzhledem k nízkému smrštění těchto kompozitních materiálů není nutné prořezávat běžné smršťovací spáry.

Použití

Pro jednoduchost, rychlost aplikace a vhodnost pro renovace starých i realizace nových podlah se jedná o univerzální podlahové systémy, určené od běžně zatěžovaných povrchů až do těžkých provozních zatížení.

Ceník