Lité epoxidové podlahy

Velmi kvalitní podlahoviny, přičemž obvyklá tloušťka vrstvy činí do 3 mm. Po nutné přípravě podkladu a zajištění jeho rovinatosti a bezprašnosti je aplikována penetrační pryskyřice po jejímž vyzrání (cca 15-24 hod), přichází pokládka vlastní samonivelační vrstvy rozlitím a roztažením pomocí zubového nerezového hladítka do požadované tloušťky s následným proválečkováním zubovým válečkem pro zajištění odvzdušnění. Finální vrstvu lze upravit jako protiskluznou vsypem křemičitého písku s následným uzavřením svrchní epoxidovou UV stabilní pryskyřicí.

Použití

Pro provozy se středním mechanickým zatížením a až velmi vysokým chemickým zatížením, na které jsou kladeny vysoké estetické nároky a není překážkou vyšší cena za plošnou jednotku.

Ceník