Hygienicky vyhovující provozy dle norem EU

Tato úprava podlahového systému je především kombinací předešlých variant s předpisem platných norem pro provozy tohoto typu. V první řadě jsou k úpravám používány materiály splňující veškeré atesty o zdravotní nezávadnosti, např. pro přímý styk s potravinami, atd. Dále je věnovaná veškerá pozornost detailním úpravám.

Použití

Pro provozy (především potravinářské, farmaceutické) ze zvýšeným nárokem na údržbu a hygienicky nezávadné prostředí. Renovaci starších provozů, které nevyhovují platným předpisům – jedná se pak o neudržované a poškozené povrchy, nevyhovující spárované dlážděné systémy apod.


Ceník