Frézování, broušení, tryskání betonových ploch

Veškeré tyto povrchové úpravy jsou používány k přípravě podkladních povrchů (v tomto případě betonu). Slouží k odstranění nesoudržných vrstev, nečistot, cementového mléka, starých nátěrů, nerovností, mastnoty, atd. Právě tyto úpravy jsou nedílným článkem pro přípravu adhezního můstku mezi podkladním betonem a dalšími vrstvami. Na těchto úpravách jsou pak dále závislé technické parametry nové podlahy. Dalším krokem přípravy podkladu je penetrace. Ta slouží ke zpevnění povrchových vrstev betonu a vytvoření adhezního můstku mezi stávajícím povrchem a dalšími aplikačními vrstvami.


Ceník