Ceník

Cenová nabídka na 1 m2 plochy (v Kč)

Broušení od 25,- Kč
Frézování od 75,- Kč
Hloubková penetrace od 76,- Kč
Nátěry od 162,- Kč
Lité epoxidové podlahy od 481,- Kč
Plastbetony (tloušťka cca 1 cm) od 465,- Kč
Polymercementové stěrky od 163,- Kč
PVC,koberce od 165,- Kč
Plovoucí podlahy od 259,- Kč
Tenkovrstvé sypané systémy od 348,- Kč
Antistatické podlahy od 674,- Kč
Sportovní podlahy od 980,- Kč

Na větší plochy je možno uplatnit slevu na plošnou jednotku!!

Uvedené ceny jsou orientační - slouží ke srovnání cenových kalkulací námi navrhovaných podlahových systémů. Cena je ovlivněna kvalitou podkladu, rovinatostí, obsahem (tloušťkou) stěžejní složky, nároky na konečné technické parametry nové podlahy, atd.. Většina cenových nabídek je vyhotovena na základě osobní návštěvy upravované plochy a po vyhodnocení parametrů stávajícího povrchu.

<< zpět